UPDATE NGÀY 01-12-2011 laptop IBM giá rẻ


_ LAPTOP IBM CELELRON 1.13GHZ RAM 256MB HDD 15GB MH 14.0 GIÁ 1.200.000

_ LAPTOP IBM CENTRINO 1.7GHZ RAM 512GB HDD 40GB MH 14.0 WIFI GIÁ 2.500.000
UPDATE NGÀY 24-11-2011


_ LAPTOP HP CENTRINO CELELRON 1.7GHZ RAM 512GB HDD 40GB MH 14.0 WIDE GƯƠNG WIFI GIÁ 3.000.000


_ LAPTOP ACER 2480 DUAL CORE CELELRON 1.73GHZ RAM 1GB HDD 80GB MH 14.1 WIDE GƯƠNG WIFI GIÁ 3.800.000


_ LAPTOP CMS DUAL CORE CELELRON 1.73GHZ RAM 1GB HDD 80GB MH 14.1 WIDE GƯƠNG WIFI GIÁ 3.800.000
UPDATE NGÀY 10-11-2011


_LAPTOP IBM T60 DUALCORE T1300 1.66GHZ RAM 1GB HDD 40GB MH 14” WIFI DVD-COMBO NEW 95% GIÁ 4.500.000
UPDATE NGÀY 15-10-2011


_LAPTOP HP DV4000 CENTRINO 1.6GHZ RAM 512MB HDD 30GB MH 14.1 WIDE GƯƠNG WIFI GIÁ 3.000.000


_ LAPTOP VOPEN DUALCORE T1300 1.66GHZ RAM 1GB HDD 80GB WIFI WEBCAM DVDRW GIÁ 4.500.000


_ LAPTOP CLEVO CORE 2 DUAL T5200 1.66GHZ RAM 1GB HDD 80GB WIFI WEBCAM DVDRW GIÁ 5.500.000


_ LAPTOP HP CQ40 CORE 2 DUAL RM70 2.0GHZ RAM 1GB HDD 160GB WIFI WEBCAM DVDRW GIÁ 6.000.000


_ LAPTOP ASUS X83V CORE 2 DUAL T6400 2.0GHZ RAM 2GB HDD 250GB WIFI WEBCAM DVDRW GIÁ 6.300.000


_LAPTOP ACER 4740 CORE I5 RAM 2GB HDD 320GB MH 14.1 WIDE GƯƠNG GIÁ 8.300.000Chúc các thành viên trangvangraovat.com 1 năm mới vạn sự như ý