Mình cần mua tiền xưa giá rẻ một chút, ai có và muốn bán tiền xưa thì có thể cho mình biết không? Liên hệ số điện thoại của mình 093.3915.896 hoặc gửi email cho mình: thuphuong_banme@yahoo.com

mua tiền xưa - bán tiền xưa