Máy bơm điện chìm
HCM Thi online tìm hiểu Monash University, giải thưởng hơn 60 triệu đồng
 
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18
 1. #1

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Jan 2012
  Posts
  114

  Default Thi online tìm hiểu Monash University, giải thưởng hơn 60 triệu đồng

  Đại Học Monash là đại học lớn nhất và nằm trong nhóm 8 trường đại học dẫn đầu của Úc (Group of Eight). Cuộc thi tìm hiểu về ĐH Monash giúp các bạn học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về một trường đại học tiêu biểu của Úc, tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin chính thức qua Internet và khả năng viết tiếng Anh.


  NHIỀU GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN CHO CUỘC THI


  [ulist]
  [*]

  2 giải nhất: mỗi giải một máy tính bảng iPad 2.
  [*]

  2 giải nhì: mỗi giải 10 triệu đồng.
  [*]

  2 giải ba: mỗi giải 7 triệu đồng. [/ulist]

  Đối tượng: học sinh cấp 3 trung học phổ thông và sinh viên đại học, quốc tịch Việt Nam.


  Xem thông tin chi tiết về cuộc thi ở: MonashUniversityCompetition

 2. #2

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Jan 2012
  Posts
  114

  Default

  Đại Học Monash là đại học lớn nhất và nằm trong nhóm 8 trường đại học dẫn đầu của Úc (Group of Eight). Cuộc thi tìm hiểu về ĐH Monash giúp các bạn học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về một trường đại học tiêu biểu của Úc, tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin chính thức qua Internet và khả năng viết tiếng Anh.

  NHIỀU GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN CHO CUỘC THI

  [ulist]
  [*]

  2 giải nhất: mỗi giải một máy tính bảng iPad 2.
  [*]

  2 giải nhì: mỗi giải 10 triệu đồng.
  [*]

  2 giải ba: mỗi giải 7 triệu đồng. [/ulist]

  Đối tượng: học sinh cấp 3 trung học phổ thông và sinh viên đại học, quốc tịch Việt Nam.

  Xem thông tin chi tiết về cuộc thi ở: MonashUniversityCompetition

 3. #3

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Jan 2012
  Posts
  114

  Default

  Đại Học Monash là đại học lớn nhất và nằm trong nhóm 8 trường đại học dẫn đầu của Úc (Group of Eight). Cuộc thi tìm hiểu về ĐH Monash giúp các bạn học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về một trường đại học tiêu biểu của Úc, tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin chính thức qua Internet và khả năng viết tiếng Anh.

  NHIỀU GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN CHO CUỘC THI

  [ulist]
  [*]

  2 giải nhất: mỗi giải một máy tính bảng iPad 2.
  [*]

  2 giải nhì: mỗi giải 10 triệu đồng.
  [*]

  2 giải ba: mỗi giải 7 triệu đồng. [/ulist]

  Đối tượng: học sinh cấp 3 trung học phổ thông và sinh viên đại học, quốc tịch Việt Nam.

  Xem thông tin chi tiết về cuộc thi ở: MonashUniversityCompetition

 4. #4

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Jan 2012
  Posts
  114

  Default

  Đại Học Monash là đại học lớn nhất và nằm trong nhóm 8 trường đại học dẫn đầu của Úc (Group of Eight). Cuộc thi tìm hiểu về ĐH Monash giúp các bạn học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về một trường đại học tiêu biểu của Úc, tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin chính thức qua Internet và khả năng viết tiếng Anh.

  NHIỀU GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN CHO CUỘC THI

  [ulist]
  [*]

  2 giải nhất: mỗi giải một máy tính bảng iPad 2.
  [*]

  2 giải nhì: mỗi giải 10 triệu đồng.
  [*]

  2 giải ba: mỗi giải 7 triệu đồng. [/ulist]

  Đối tượng: học sinh cấp 3 trung học phổ thông và sinh viên đại học, quốc tịch Việt Nam.

  Xem thông tin chi tiết về cuộc thi ở: MonashUniversityCompetition

 5. #5

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Jan 2012
  Posts
  114

  Default

  Đại Học Monash là đại học lớn nhất và nằm trong nhóm 8 trường đại học dẫn đầu của Úc (Group of Eight). Cuộc thi tìm hiểu về ĐH Monash giúp các bạn học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về một trường đại học tiêu biểu của Úc, tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin chính thức qua Internet và khả năng viết tiếng Anh.

  NHIỀU GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN CHO CUỘC THI

  [ulist]
  [*]

  2 giải nhất: mỗi giải một máy tính bảng iPad 2.
  [*]

  2 giải nhì: mỗi giải 10 triệu đồng.
  [*]

  2 giải ba: mỗi giải 7 triệu đồng. [/ulist]

  Đối tượng: học sinh cấp 3 trung học phổ thông và sinh viên đại học, quốc tịch Việt Nam.

  Xem thông tin chi tiết về cuộc thi ở: MonashUniversityCompetition

 6. #6

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Jan 2012
  Posts
  114

  Default

  Đại Học Monash là đại học lớn nhất và nằm trong nhóm 8 trường đại học dẫn đầu của Úc (Group of Eight). Cuộc thi tìm hiểu về ĐH Monash giúp các bạn học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về một trường đại học tiêu biểu của Úc, tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin chính thức qua Internet và khả năng viết tiếng Anh.

  NHIỀU GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN CHO CUỘC THI

  [ulist]
  [*]

  2 giải nhất: mỗi giải một máy tính bảng iPad 2.
  [*]

  2 giải nhì: mỗi giải 10 triệu đồng.
  [*]

  2 giải ba: mỗi giải 7 triệu đồng. [/ulist]

  Đối tượng: học sinh cấp 3 trung học phổ thông và sinh viên đại học, quốc tịch Việt Nam.

  Xem thông tin chi tiết về cuộc thi ở: MonashUniversityCompetition

 7. #7

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Jan 2012
  Posts
  114

  Default

  Đại Học Monash là đại học lớn nhất và nằm trong nhóm 8 trường đại học dẫn đầu của Úc (Group of Eight). Cuộc thi tìm hiểu về ĐH Monash giúp các bạn học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về một trường đại học tiêu biểu của Úc, tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin chính thức qua Internet và khả năng viết tiếng Anh.

  NHIỀU GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN CHO CUỘC THI

  [ulist]
  [*]

  2 giải nhất: mỗi giải một máy tính bảng iPad 2.
  [*]

  2 giải nhì: mỗi giải 10 triệu đồng.
  [*]

  2 giải ba: mỗi giải 7 triệu đồng. [/ulist]

  Đối tượng: học sinh cấp 3 trung học phổ thông và sinh viên đại học, quốc tịch Việt Nam.

  Xem thông tin chi tiết về cuộc thi ở: MonashUniversityCompetition

 8. #8

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Jan 2012
  Posts
  114

  Default

  Đại Học Monash là đại học lớn nhất và nằm trong nhóm 8 trường đại học dẫn đầu của Úc (Group of Eight). Cuộc thi tìm hiểu về ĐH Monash giúp các bạn học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về một trường đại học tiêu biểu của Úc, tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin chính thức qua Internet và khả năng viết tiếng Anh.

  NHIỀU GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN CHO CUỘC THI

  [ulist]
  [*]

  2 giải nhất: mỗi giải một máy tính bảng iPad 2.
  [*]

  2 giải nhì: mỗi giải 10 triệu đồng.
  [*]

  2 giải ba: mỗi giải 7 triệu đồng. [/ulist]

  Đối tượng: học sinh cấp 3 trung học phổ thông và sinh viên đại học, quốc tịch Việt Nam.

  Xem thông tin chi tiết về cuộc thi ở: MonashUniversityCompetition

 9. #9

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Jan 2012
  Posts
  114

  Default

  Đại Học Monash là đại học lớn nhất và nằm trong nhóm 8 trường đại học dẫn đầu của Úc (Group of Eight). Cuộc thi tìm hiểu về ĐH Monash giúp các bạn học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về một trường đại học tiêu biểu của Úc, tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin chính thức qua Internet và khả năng viết tiếng Anh.

  NHIỀU GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN CHO CUỘC THI

  [ulist]
  [*]

  2 giải nhất: mỗi giải một máy tính bảng iPad 2.
  [*]

  2 giải nhì: mỗi giải 10 triệu đồng.
  [*]

  2 giải ba: mỗi giải 7 triệu đồng. [/ulist]

  Đối tượng: học sinh cấp 3 trung học phổ thông và sinh viên đại học, quốc tịch Việt Nam.

  Xem thông tin chi tiết về cuộc thi ở: MonashUniversityCompetition

 10. #10

  Thành Viên Cấp 1


  Join Date
  Jan 2012
  Posts
  114

  Default

  Đại Học Monash là đại học lớn nhất và nằm trong nhóm 8 trường đại học dẫn đầu của Úc (Group of Eight). Cuộc thi tìm hiểu về ĐH Monash giúp các bạn học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về một trường đại học tiêu biểu của Úc, tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin chính thức qua Internet và khả năng viết tiếng Anh.

  NHIỀU GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN CHO CUỘC THI

  [ulist]
  [*]

  2 giải nhất: mỗi giải một máy tính bảng iPad 2.
  [*]

  2 giải nhì: mỗi giải 10 triệu đồng.
  [*]

  2 giải ba: mỗi giải 7 triệu đồng. [/ulist]

  Đối tượng: học sinh cấp 3 trung học phổ thông và sinh viên đại học, quốc tịch Việt Nam.

  Xem thông tin chi tiết về cuộc thi ở: MonashUniversityCompetition

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

 1. Replies: 38
  Last Post: 04-02-2012, 12:21 PM
 2. [HCM] Thi online tìm hiểu Monash University, Giải thưởng hơn 60 triệu đồng
  By salespro05 in forum Đất Nền - Phân Lô
  Replies: 46
  Last Post: 04-02-2012, 12:07 PM
 3. Replies: 0
  Last Post: 19-01-2012, 02:36 PM
 4. [HCM] Học bổng trên 500 triệu tại Đại học Monash, Australia
  By duhocducanh in forum Dịch vụ Giáo dục
  Replies: 0
  Last Post: 28-12-2011, 10:33 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Tìm bài viết theo ID Topic

QUẢNG CÁO TEXTLINK

| Trang Rao vat online
| Mua ban may giat cu tại HCM

Partner :
All times are GMT +7. The time now is 03:18 AM. .
Powered by vBulletin® Version 4.x.x
Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Copyright 2012 AT Co.


Xem website tốt nhất ở chế độ màn hình 1024 x 768Cty TNHH TM&DV Tin Học AT
124 Trần Quang Khải, Q. 1, HCM
Tel: 0909 30 17 67
Email: admin@trangvangraovat.com


Liên hệ quảng cáo : Cty TNHH TM&DV Tin Học AT
124 Trần Quang Khải, Q. 1, HCM
Tel: 0909 30 17 67
Email: admin@trangvangraovat.com
Hotline : 0909 30 17 67 (Mr. Thành) - 0988.955.969 (Mrs. Anh)