Hình thức in hóa đơn (http://inhoadon.net) trực tiếp từ máy tính tiền, máy vi tính đã được áp dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, quá trình triển khai áp dụng, nhiều doanh nghiệp phản ánh quy định phầm mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán để in hóa đơn chuyển dữ liệu ngay lập tức khi bán hàng hóa về phần mềm kế toán là khó thực hiện, các doanh nghiệp chỉ có thể kết chuyển định kỳ dữ liệu từ phần mềm bán hàng hóa (phần mềm in hóa đơn) vào phần mềm kế toán.
Do đó, để khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp sử dụng tự in hóa đơn (http://inhoadon.net), Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ cho phép Bộ Tài chính hướng dẫn: đối với các doanh nghiệp trên, được sử dụng phần mềm tự in đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phầm mềm tự in hóa đơn (http://inhoadon.net) phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu trước khi người nộp thuế nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế.
CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO TRẺ:
VP: số 31 Tô Hiến Thành, P13, Q.10, Tp.HCM
(GẦN NGÃ 3 TÔ HIẾN THÀNH- CMT8)
Email gửi thông tin thiết kế mẫu: nhanhredep@yahoo.com
Skype: sangtaotre31
ĐT: 38.658863 - 38.620708 - 38.620215

CN: số
18 Đất Thánh, P6, Q.TÂN BÌNH, Tp.HCM
(GẦN NGÃ 3 LÝ TH
ƯỜNG KIỆT - ĐẤT THÁNH)
Email gửi thông tin thiết kế mẫu: stt_printing@yahoo.com
Skype: sangtaotre1
ĐT: 38.685918 - 38.687114 - 38.687201 - 38.687202