- Giới thiệu phần mềm quản lý chuyên nghiệp.
DB enterprise là một chương trình phần mềm có giao diện Web tích hợp cả hai
chức năng quản lý công việc và Theo dõi tiến độ công việc. Chương trình này đã
đảm bảo tin học hoá phần lớn các quá trình phân công công việc, xử lý công việc
một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác và có tính mở cao.

Chức năng chính của hệ thống
- Tin học hoá quá trình giao việc và quản lý
tiến độ công việc, bàn luận theo từng dự án
- Điểm danh nhân viên
- Giảm công sức theo dõi dự án, quản lý tài
liệu theo dự án.
- Hỗ trợ ban giám đốc theo dõi, đánh giá năng
lực của từng người, tình trạng xử lý công
- Theo dõi sát tiến độ dự án với chức năng
thông báo bằng Email, SMS…
- Mọi quá trình thực hiện việc xử lý công văn,

Mọi thông tin xin liên hệ:
Phòng Kinh doanh.
Ngô Trí Tuệ
Sdt: 0984 754 187
Email: tuent@dichvuso.vn
Website: www.dichvuso.vn
Thiet ke web, website, phan mem, phần mềm, thiết kế web