Nhận định thị trường van phong cho thue năm 2012 sẽ gặp rất nhiều khó khăn về việc cho thuê văn phòng. Nguồn cung van phong cho thue sẽ cung cấp cho thị trường hàn trăm ngàn mét vuông van phong cho thue. Bên cạnh đó tình hình kinh tế khó khăn của thế giới nói chung va việt nam nói riêng, sẽ dẫn đến không có nhiều cty ra đời, sẽ không có nhiều công ty lớn mạnh hơn, dẫn đến van phong cho thue sẽ còn giảm giá, Nhận định lại một năm nữa thị trường van phong cho thue gặp khó khăn. Chúng ta sẽ chờ đợi thị trường cho thue van phong trong năm 2012.