Trung Tâm Gia Sư Uy Tín - Trung Tâm Gia Sư Tài Năng

Nhận dạy kèm tại tư gia từ lớp 1 đến lớp 12( LTĐH) các mônTOÁN- LÝ - HÓA - SINH - VĂN - VI TÍNH - ĐÀN - VẼ - NGOẠI NGỮ

*Phương châm của chúng tôi Luôn luôn lấy chữ tín làm đầu:
- Lấy lại căn bản cho học sinh yếu kém.
- Nâng cao kiến thức cho học sinh khá, giỏi.
- Giúp các em biết hệ thống kiến thức một cách dễ hiểu, dễ nhớ.

Hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ để kết quả học tập của con em mình ngày một tiến bộ hơn.
Trung Tâm Gia Sư Uy Tín
Trung Tâm Gia Sư Tài Năng

Liên Hệ: 08.6672 0503 - 0903 078 143 Thầy Nam - Cô Hiền
Website: http://daykemtainang.com