Cần cho thuê CHCC Hùng vương Plaza, S130m2 NTCC giá 950USD/TH. Lh Thủy 0909 222 735, A. Bảo 0909 441 340