Cần cho thuê CHCC Orient S72m2, NTCC 600USD/TH. Lh Thủy 0909 222 735 A Bảo 0909 441 340