Công Ty TNHH Tầm Nhìn Toàn Cầu (Global Vision Co., Ltd.) là nhà phân phối chính của các nhãn hiệu tên tuổi nhất trong công nghệ mã vạch quản lý doanh nghiệp, kinh doanh bán lẻ hiện nay như: Wincor Nixdorf, Datalogic, Denso, Motorola, Posiflex.... Chúng tôi xin trân trọng phục vụ quý khách thiết bị, hệ thống bán hàng siêu thị, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả trong quản lý kinh doanh.


Máy bán hàng POS POSIFLEX JIVA-8315E Series

Posiflex introduces the JIVA-8315E series as a enhanced high-end POS terminal.
The JIVA-8315E series leads other similar products in terms of its high performance in ultra intensive operation, supported by high-end CPU, RAID 1 backup, UPS emergency power, and resistive (Or IR) touch screen. The built-in UPS function of JIVA-8315E Series is embedded on main board developed by Posiflex for better stability than others.

Máy bán hàng POS POSIFLEX JIVA-8315 Series

Posiflex introduces the JIVA-8315 series as a scalable POS terminal.
The JIVA-8315 series leads other similar products in terms of its high performance in ultra intensive operation, supported by high-end CPU, RAID 1 backup, UPS emergency power, and resistive (Or IR) touch screen; the built-in UPS function is embedded on main board developed by Posiflex for better stability than others.

Máy bán hàng POS POSIFLEX JIVA-5815N Pro

Posiflex introduces the JIVA-5815N Pro as an entry-level one.
The JIVA-5815N Pro comes with affordable value. The built-in UPS function is embedded on main board developed by Posiflex for better stability than others.

Máy bán hàng POS POSIFLEX HT-4600E Series

Posiflex reveals the HT-4600E series as an enhanced high-end compact POS Terminal.
The HT-4600E series boasts high performance in intensive operation, supported by high-end CPU and RAID 1 recovery. The HT-4600E series are equipped with Intel Core 2 Duo 2.53 GHz and Atom 1.6 GHz CPU respectively, 12” LCD, and also support versatile peripheral options such as MSR, customer pole display, programmable keypad, card reader, and a wide range of connectivity to meet numerous applications.

Máy bán hàng POS POSIFLEX HT-4600 Series

The HT-4600 series boasts high performance in intensive operation, supported by high-end CPU and RAID 1 recovery.
The HT-4600 series contains Intel Core 2 Duo 2.53 GHz CPU, 12” LCD, and versatile peripheral options such as MSR, built-in CF memory card reader, and a wide range of connectivity to meet numerous applications.

Máy bán hàng POS POSIFLEX HT-3200 Series

Máy bán hàng POS POSIFLEX EP-2000 Series

Posiflex reveals the HT-3200 series as a middle-range compact POS terminal.
The HT-3200 series comes with affordable performance in a compact size. The built-in UPS function of HT-3200 series is embedded on main board developed by Posiflex for better stability than others.

Máy bán hàng POS POSIFLEX KS-6200 Series

Máy bán hàng POS POSIFLEX XP-3300E Series

Máy bán hàng POS POSIFLEX KS-7200 Series

Máy bán hàng POS POSIFLEX KS-6910TS

Máy bán hàng POS POSIFLEX KS-6910HS

Máy bán hàng POS POSIFLEX KS-6900 Series

Máy bán hàng POS POSIFLEX KS-6810HS

Máy bán hàng POS POSIFLEX KS-6800 Series

Global Vision Co., Ltd.
Add: 456/57 Cao Thang St, Ward.12, Dist.10, HCMC
Tel: (84-8) 3868 0104
Hotline:0907 66 93 88( Mr.Vinh) – 0903 803 810 ( Ms.Nhung)

www.vinapos.com.vn-www.globalvision.com.vn - www.wincor.com.vn - www.tamnhintoancau.com - www.maykiemkho.vn - www.mayquetmavach.com.vn - www.mayinhoadon.com.vn - Máy quét mã vạch - Máy in hóa đơn - Máy in mã vạch - Máy in thẻ - Máy chấm công - Máy kiểm kho - Cân điện tử