Asus công bố giải pháp hỗ trợ các bộ xử lý AM3+ của AMD trên các dòng bo mạch chủ sử dụng chipset AMD 8-Series.


Các dòng bo mạch chủ ASUS sử dụng chipset AMD 890FX và 890GX hiện nay (hỗ trợ bộ xử lý AM3) có thể sử dụng giải pháp nâng cấp BIOS để bổ sung tính tương thích với những bộ xử lý mới AM3+ từ AMD. Tuy nhiên, các bản BIOS nâng cấp đang trong quá trình thử nghiệm và Asus có khuyến cáo người dùng không nên nâng cấp nếu sử dụng với bộ xử lý AM3 hoặc trở về trước.


Asus cũng sẽ tung ra những dòng bo mạch chủ sử dụng chipset AMD 880G, 870 và 760G với socket AM3+ để người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn giữa các bộ xử lý AM3 và AM3+.


Các dòng bo mạch chủ Asus có thể nâng cấp BIOS:

 1. Crosshair IV Extreme
 2. Crosshair IV Formula
 3. M4A89TD PRO/USB3
 4. M4A89TD PRO
 5. M4A89GTD PRO/USB3
 6. M4A89GTD PRO.

Các dòng bo mạch chủ Asus M5A sắp ra mắt (hỗ trợ bộ xử lý AM3+ với chipset AMD 8-Series):
 1. M5A88-V EVO
 2. M5A88-M EVO
 3. M5A88-M
 4. M5A87
 5. M5A78L
 6. M5A78L LE
 7. M5A78L-M/USB3
 8. M5A78L-M PLUS
 9. M5A78L-M LE
 10. M5A78L-M LX.


Nguồn: Asus