Cần bán CHCC Minh Thành S88m2, bán 1.650 tỷ. lh Thủy 0909 222 735 A. Bảo 0909 441 340