Đấu giá quyền sử dụng đất là việc lựa chọn các chủ đầu tư có đủ năng lực, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận quyền sử dụng đất để giao quyền sử dụng đất bằng hình thức đấu giá công khai ...

1. Trình tự thực hiện:

a) Đối với cá nhân, tổ chức

- Cá nhân, tổ chức xem sơ đồ qui hoạch vị trí các ô đất đấu giá đã được niêm yết tại Phòng Tài chính

- Kế hoạch, phường, xã và thông báo trên đài truyền hình cấp huyện

- Nhận giấy nộp tiền tại phòng Tài chính

- Kế hoạch mua hồ sơ tham gia đấu giá đất.

- Nộp tiền và nhận giấy nộp tiền tại kho bạc nhà nước cấp huyện

- Nhận hồ sơ đấu giá đất. tại phòng Tài chính

- Kế hoạch.

- Các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá: hoàn thiện hồ sơ theo qui định.

- Nộp phiếu đấu giá, đơn xin tham gia đấu giá;

- Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân;

- Nộp tiền đặt cọc 5% giá trị ô đất đấu giá.

b) Đối với Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện

- Hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

- Niêm phong thùng phiếu trước lúc nhận phiếu đấu giá;

- Niêm phong đóng nắp thùng phiếu khi đã hết thời gian nhận phiếu;

- Tiếp nhận hồ sơ và nhận tiền đặt cọc.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo mời đấu giá

- Quyết định ban hành kèm theo quy chế đấu giá

- Nội qui cuộc đấu giá đất

- Hướng dẫn đấu giá đất

- Quyết định thành lập hội đồng đấu giá đất

- Quyết định giá khởi điểm

- Kế hoạch tổ chức đấu giá

- Chương trình đấu giá

- Phiếu đấu giá

- Sơ đồ các ô đất đấu giá

- Phiếu công nhận kết quả đấu giá đất

- Biên bản cuộc đấu giá đất

- Biên bản kiểm tra niêm phong thùng phiếu

- Bảng tổng hợp danh sách kết quả đấu giá đất.

- Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá đất

b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

30 ngày kể từ ngày nhận được phiếu đấu giá của những người trúng đấu giá.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Cơ quan phối hợp:

> Viện kiểm sát nhân dân cấp huện

> Thanh tra cấp huyện

> Phòng Tài nguyên và Môi trường

> UBND các xã phường có liên quan.

5. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phiếu công nhận kết quả đấu giá.

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mua nhà, hợp đồng thuê đất, hợp đồng mua đất, sửa đổi hợp đồng mua nhà, sửa đổi hợp đồng thuê nhà, sửa đổi hợp đồng mua đất, sửa đổi hợp đồng thuê đất, khởi kiện đòi nhà, khoi kien doi nha, khoi kien doi dat.


Các website có dịch vụ tương tự:
- www.luatsurieng.vn
- www.tuvanphapluat.asia