Viettel khuyến mãi từ 0h00 ngày 5/1/2012 đến hết ngày 7/1/2012
Trân trọng thông báo:
Chương trình khuyến maị nạp thẻ Viettel như sau:
Viettel khuyến mãi từ 0h00 ngày 5/1/2012đến hết ngày7/1/2012
- Tặng 50% giá trị các thẻ nạp.
Lưu ý: Tất cả các loại thẻ nạp không phân biệt mệnh giá.
Trân trọng thông báo!
chi tiet xem tai: thang khuyen mai | khuyen mai big c | Khuyen mai hang gia dung | Khuyen mai kfc