BÁO GIÁ DỊCH VỤ
Dịch vụ chúng tôi cung cấp
- NỘP BÁO CÁO THUẾ.
- GHI CHÉP SỔ SÁCH KẾ TOÁN.
- LẬP CÁC BẢNG, BIÊU KÊ CHI TIẾT.
- LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
- QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.
- QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.
- QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN .
- TRẢ SỔ SÁCH CHO DOANH NGHIỆP.
- GIẢI TRÌNH, LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN THUẾ KHI QUYẾT TOÁN.

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Số lượng lao động cần kê khai Số lượng hóa đơn/tháng Chi phí làm việc/tháng
(Tiền lương)
Thương mại, sản xuất, thương mại dịch vụ, xây lắp.vv. Từ 01 đến 10 lao động Từ 01 đến 6 hóa đơn 700.000đ
Từ 01 đến 10 lao động Từ 06 đến 15 hóa đơn 1000.000đ
Từ 01 đến 20 lao động Từ 16 đến 30 hóa đơn 1100.000đ
Từ 01 đến 30 lao động Từ 30 đến 50 hóa đơn 1.200.000đ
Từ 01 đến 40 lao động Từ 50 đến 70 hóa đơn 1.500.000đ
Từ 01 đến 50 lao động Từ 70 đến 100 hóa đơn 2.000.000đ
Chúng tôi rất mong được sự hợp tác của Quý Doanh Nghiệp.
Liên hệ : Nguyễn Thị Hoa
ĐT :04. 66836337
Mobile: 0972 711 886
Y!M: ketoanducminh
Mail :ketoanducminh@gmail.com
Website : ketoanducminh.com
Ke toan cap toc, ke toan thue, ke toan thuc hanh, ke toan thuc te, ke toan may, ke toan thuc hanh may, kế toán cấp tốc, kế toán thuế, kế toán thực tế, kế toán thực hành, kế toán máy, kế toán thực hành máy, ke toan cho nguoi di làm, kế toán cho người đi làm, ke toan tong hop, kế toán tổng hợp, ke toan tu a den z, kế toán từ a đến z, dao tao ke toan, đào tạo kế toán, hoc ke toan, học kế toán, kế toán sản xuất, ke toan san xuat, kế toán thương mại, ke toan thuong mai, kế toán kho, ke toan kho, kế toán xây lắp, ke toan xay lap, ke toan dich vu, kế toán dịch vụ, ke toan xuat nhap khau, kế toán xuất nhập khẩu, báo cáo tài chính, bao cao tai chinh, ke khai thue thu nhap ca nhan, kế toán BCTC, ke toan BCTC, lap BCTC,lập BCTC, ke toan ngan hang, kế toán ngân hàng, ke toan dong da, kế toán đống đa, ke toan thanh xuan, kế toán thanh xuân, ke toan cau giay, kế toán cầu giấy, dao tạo ke toan dong da, dao tao ke toan thanh xuan, dao tao ke toan cau giay, dao tao ke toan hoang mai, hoc ke toan cap toc, bao cao tai chinh, báo cáo tài chính, dich vu ke toan thue, dịch vụ kế toán thuế