Tư vấn pháp luật lao động
Luật lao động là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động ; các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất. Vì vậy, nó có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật quốc gia cũng như hệ thống pháp luật quốc tế.

Đối tượng điều chỉnh của Luật lao động là mối quan hệ xã hội phát sinh giữa một bên là người lao động làm công ăn lương với một bên là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng lao động, thuê mướn có trả công cho người lao động và các quan hệ khác có liên quan chặt chẽ hoặc phát sinh từ quan hệ lao động.

Nguyên tắc chung của pháp luật lao động là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trên mọi phương diện, như: việc làm, nghề nghiệp, thu nhập, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, uy tín, danh dự và cuộc sống của bản thân người lao động cũng như người thân của họ nhằm nâng cao trình độ, liên kết và phát triển trong một môi trường lao động lành mạnh.

Một số vấn đề cơ bản về quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động được ghi nhận tại Bộ luật lao động như sau:

Quyền, nghĩa vụ của người lao động:

- Người lao động được trả lương trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định và theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có lương và được bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Nhà nước quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ và các loại lao động có đặc điểm riêng.

- Người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn theo Luật công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

- Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động.

- Người lao động có quyền đình công theo quy định của pháp luật.

Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động:

- Người sử dụng lao động có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; có quyền khen thưởng và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Người sử dụng lao động có quyền cử đại diện để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp hoặc thỏa ước lao động tập thể ngành; có trách nhiệm cộng tác với công đoàn bàn bạc các vấn đề về quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

- Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và những thỏa thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhận phẩm và đối sử đúng đắn với người lao động.

Ngày nay, với tốc độ phát triển kinh tế như vũ bão, ngày càng nhiều doanh nghiệp được thành lập, thì nhu cầu về sử dụng lao động càng tăng. Số lượng quan hệ lao động tăng lên nhanh chóng và không ngừng. Những quan hệ xã hội đó ngày ngày vẫn đang xảy ra những mâu thuẫn mà cả bên người lao độngngười sử dụng lao động không thể tự giải quyết. Vì vậy, cần có một bên thứ ba đứng ra giải tỏa những vướng mắc đó để công việc kinh doanh được diễn ra thuận lợi, đem lại hiệu quả kinh tế.

Luật sư có vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho doanh nghiệp cũng như người lao động những giải pháp tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời cũng đảm bảo lợi ích cho người lao động. Một số hoạt động tư vấn của Luật sư HSLAWS cung cấp cho Khách hàng là:

- Tư vấn các quy định của pháp luật về lao động, quan hệ lao động;

- Tư vấn đàm phán, soạn thảo hợp đồng lao động (hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo vụ việc);

- Tư vấn quản lý lao động, xây dựng thang bảng lương, xây dựng nội quy, quy chế nội bộ Doanh nghiệp;

- Tư vấn pháp luật về xử lý kỷ luật người lao động;

- Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thỏa ước lao động tập thể;

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động;

- Tư vấn tham gia, giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động;

- Tư vấn giải quyết chế độ cho người lao động và các nội dung khác có liên quan.

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: bộ luật lao động, hợp đồng lao động, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có xác định thời hạn, thỏa ước lao động tập thể, người lao động, người sử dụng lao động, tranh chấp lao động, quyền và nghĩa vụ của nguời lao động, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, hòa giải trong vụ án lao động, thủ tục tố tụng lao động, giấy phép lao động, thủ tục cấp giấy phép lao động

- www.luatsurieng.vn
- www.luatsu.cc
- www.tuvanphapluat.asia
- www.hslaw.vn