Nội dung dịch vụ kế toán chúng tôi cung cấp
1. Tư vấn doanh nghiệp những vấn đề liên quan đến kế toán và pháp luật về thuế
2. Lập báo cáo thuế hàng tháng
3. Nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế quận/huyện
4. Tư vấn, kiểm tra số liệu doanh thu và chi hàng quý
5. Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý
6. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.
7. Lập báo cáo tài chính năm.
8. Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.
9. Đại diện cho doanh nghiệp nộp các khoản thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước.
10.Tư vấn hộ trở miễn phí kế toán lâu dài cho các doanh nghiệp


Liên hệ
Nguyễn Thị Hoa
Điện thoại : 04. 66836337
Mobile: 0972 711 886
Y!M: ketoanducminh
Mail :ketoanducminh@gmail.com
Website : ketoanducminh.com
Ke toan cap toc, ke toan thue, ke toan thuc hanh, ke toan thuc te, ke toan may, ke toan thuc hanh may, kế toán cấp tốc, kế toán thuế, kế toán thực tế, kế toán thực hành, kế toán máy, kế toán thực hành máy, ke toan cho nguoi di làm, kế toán cho người đi làm, ke toan tong hop, kế toán tổng hợp, ke toan tu a den z, kế toán từ a đến z, dao tao ke toan, đào tạo kế toán, hoc ke toan, học kế toán, kế toán sản xuất, ke toan san xuat, kế toán thương mại, ke toan thuong mai, kế toán kho, ke toan kho, kế toán xây lắp, ke toan xay lap, ke toan dich vu, kế toán dịch vụ, ke toan xuat nhap khau, kế toán xuất nhập khẩu, báo cáo tài chính, bao cao tai chinh, ke khai thue thu nhap ca nhan, kế toán BCTC, ke toan BCTC, lap BCTC,lập BCTC, ke toan ngan hang, kế toán ngân hàng, ke toan dong da, kế toán đống đa, ke toan thanh xuan, kế toán thanh xuân, ke toan cau giay, kế toán cầu giấy, dao tạo ke toan dong da, dao tao ke toan thanh xuan, dao tao ke toan cau giay, dao tao ke toan hoang mai, hoc ke toan cap toc, bao cao tai chinh, báo cáo tài chính, dich vu ke toan thue, dịch vụ kế toán thuế