Căn hộ chung cư
Căn 1208 dt 151m giá 30.5 tr( bao tên)
Căn 710 dt 151m2 giá 32tr.
Căn 711 dt 142,6m2 giá 32.5tr.
Căn 814 dt 142,6m2 giá 32tr.
Căn 818 dt 98m2 giá 38 tr.
Căn 1508 dt 151m2 giá 32tr.
Căn 1507 dt 146m giá 32tr
Căn 1612 dt 144m2 giá 33.5tr.
Căn 1516 dt 142,6m2 giá 32.5tr.
Căn 1206 dt 142,6m2 giá 33.5 tr.
Căn 1209 dt 125m2 giá 35.5tr.
Căn 1604 dt 142,6m2 giá 32tr.
Căn 1808 dt 151,7m2 giá 32tr
Căn 2102 dt 198m2 ( penhouse) giá 28tr
Đã đóng 70%. Đóng luôn 30% tiếp theo là bàn giao nhà luôn bao gồm cả nội thất.