Cho thue chung cu 137 Nguyen ngoc vu, dien tich 86m2, da co day du noi that. Gia cho thue: 13 trieu/ thang. Lien he: Ms Dung 0989980118