HOA CHAT XI MA | 0918276118
Hóa chất xi mạ - Thiết bị ngành xi mạ
* Hóa chất xử lý bề mặt kim loại
- Hóa chất mạ điện - Mạ nhúng nóng
- Phosphate - Sơn tĩnh điện - Tẩy Dầu
- Anod nhôm - Nhuộm màu nhôm
- Vật liệu đánh bóng - Rung bóng
* Máy móc thiết bị xi mạ
- Thiết kế - Lắp đặt hệ thống xi mạ
* Dịch vụ kỹ thuật
- Tư vấn - Chuyển giao công nghệ xi mạ
- Bảo trì - Khắc phục sự cố trong xi mạ
Liên hệ: 0918276118