Tham khảo Giải mộng - Số mơ
STT Bạn mơ thấy gì Cặp số tương ứng
1 du lịch bằng ô tô 56, 65
2 đưa tang 72, 27
3 đua xích lô 26, 36
4 dùng lửa đốt súc vât 48
5 đứng trên mái nhà 64, 46
6 được bạc 82
7 được của 53, 78, 80
8 được thưởng 82, 62
9 được tiền 48, 68
10 được tiền chia hai 05, 50
Chi tiết xem tại : ket qua xo so can tho | du doan ket qua xo so can tho | ket qua xo so truc tiep can tho | ket qua xo so truc tiep can tho