Theo quy định của luật đất đai, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân khác có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo đó, bên nhận chuyển nhượng nộp một (01) bộ hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc phòng địa chính thuộc ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.
1. Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất;
- Hộ khẩu thường trú của người mua;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở;
- Trích lục thửa đất;
- Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực;
- Chứng từ nộp tiền thuế đất.
2. Các khoản thuế phải nộp:
- Lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở;
- Thuế chuyển quyền sử dụng đất ở;
3. Trình tự, thủ tục:
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.
Kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Kể từ ngày các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ tài chính, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
CÁC DỊCH VỤ KHÁC CHI TIẾT TẠI:
www.thaydoidangkykinhdoanh.com <http://www.thaydoidangkykinhdoanh.com/>
www.dangkynhanhieuhanghoa.com <http://www.dangkynhanhieuhanghoa.com/>
www.thutuclamsodo.com <http://www.thutuclamsodo.com/>
www.tuvanthanhlapdoanhnghiep.net <http://www.tuvanthanhlapdoanhnghiep.net/>
www.giaidapphapluat.com <http://www.giaidapphapluat.com/>

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BETTER
Địa chỉ: Số 20 Phố Bờ Sông Quan Hoa, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: nguyenhoang@giaidapphapluat.com <mailto:nguyenhoang@giaidapphapluat.com>
luatsu_0836080308@yahoo.com <mailto:luatsu_0836080308@yahoo.com>
HOTLINE: 0936.08.03.08
YAHOO : luatsu_0836080308
SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG, SỔ ĐỎ CHUNG,