1 TTĐ EV166V 1,790,000
Anh-Việt, Việt-Anh  Có
Pháp-Việt, Việt-Pháp  Không
Anh-Anh  Có
Việt-Việt  Có
Việt-Hoa, Hoa-Việt  Không
Hàn-Việt, Việt-Hàn  Không
Nhật-Việt, Việt- Nhật  Không
Hãng sản xuất  Tân từ điển
Bộ từ điển chính  
Từ điển chuyên ngành  du lịch, công thức toán, tên tiếng Anh thường dùng, điện áp, tần số, mã số điện thoại quốc tế
Ứng dụng  bài thi nhập tịch Mỹ
Chức năng văn phòng  sổ ghi điện thoại; sổ ghi nhớ việc riêng; thời khoá biểu; bảng kê công việc; lịch âm dương; ; hoán đổi tiền tệ; trò chơi; giờ(quốc tế, địa phương)
Thông số ki thuật  
Màu màn hình  Màu
Màn hình  màu cảm ứng
Nguồn trong  3V
Nguồn ngoài  6V
Phát âm  Tiếng phổ thông với giọng người thật
Điện năng tiêu thụ  
Mới máy  4.6 mA
Tra dữ liệu  60 mA
Phát âm  130 mA
Tắt máy  100 mA

3 TTĐ EV255 3,190,000

4 TTĐ EV266 2,790,000

5 TTĐ EV266V 2,490,000

7 TTĐ EV285 3,590,000

8 TTĐ EV286V 3,390,000

9 TTĐ EV366 3,990,000

10 TTĐ EV355 4,190,000

11 TTĐ EV866V PRO 4,790,000

12 TTĐ EV866   PRO 4,990,000

13 TTĐ EV855   PRO 5,290,000

14 TTĐ EV666V PRO 6,290,000

15 TTĐ EV666   PRO 6,390,000

16 TTĐ EV555   PRO 6,790,000Liên Hệ :
Máy tính Việt Sad : 34B Lý Nam Đế
Hot line : 0904359279 (Anh Dũng) - 0906202518 ()
Phone : 043.747.8771