Mình vừa trượt cọc LK Vân Canh chỉ cách có 3 ngày mà mất cọc.
Nên đang cần cấp rất gấp
Mình cần Vân Canh Hud. Giá 38.5 hoặc 39 Miễn sao phí cao. Là mình vào việc.
Diện tích 100m.
ko bị đường đâm.
Gọi ngay cho mình 0945.222.896 Mình là Hùng