iphone 3G , 3GS, 4G, 4GS    

giá hót tại thănglongmobile

                                                                        Địa chỉ: 61A Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà nội.
                                                                                Điện Thoại: 04 - 3936 2106 - 3936 3316
                                                                                            http://thanglongmobile.com.vn
IPHONE 3G8G  giá bán 4.800 tặng mặt dán 

<h2>IPHONE 3G16G đen trắng  giá bán 5.200 tặng mặt dán 

<h2>IPHONE 3GS16G đen trắng  giá bán 6.550 tặng mặt dán 

<h2> <h2>IPHONE 3GS32G đen trắng  giá bán 6.990 tặng mặt dán 

IPHONE 4G8G  đen trắng giá bán 12.850 tặng mặt dán  </h2> <h2> <h2>IPHONE 4G16G đen  giá bán 13.900 tặng mặt dán 

<h2>IPHONE 4G32G đen giá bán 14.400 tặng mặt dán 

<h2>IPHONE 4G16G trắng   giá bán 14.600 tặng mặt dán 

<h2>IPHONE 4G 32G trắng giá bán 14.990 tặng mặt dán 

<h2>IPHONE 4S16G đen trắng   giá bán 17.500tặng mặt dán 

<h2>IPHONE 4S32G đen trắng  giá bán 18.400 tặng mặt dán 

</h2> </h2> </h2> </h2> </h2> </h2> </h2> </h2> </h2> </h2>

    mua iphone tại

WWW.THANGLONGMOBILE.COM.VN
sẽ nhận nhiều khuyến mại hấp dẫn
liên hệ
Công ty Điện Thoại Thăng Long
Nick:tuanlinh_8889
Email: thanglong_61quansu@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 61A Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà nội.
Điện Thoại: 04 - 3936 2106 - 3936 3316
hotline : 0914451168
http://thanglongmobile.com.vn