1. Hướng dn cài đt wifi tenda w311r

Đ s dng b phát không dây Tenda 541R / Tenda 331N (Wireless Broadband Router) bn cn chun b nhng thiết b sau : 1. Đường truyn internet ca nhà cung cp : VDC hoc Viettel hoc FPT… 2. Modem Adsl 1 cng hoc 4 cng; 3. B phát không dây (Wireless Broandband Router) Tenda W54R
Đ s dng b phát không dây Tenda 541R / Tenda 331N (Wireless Broadband Router) bn cn chun b nhng thiết b sau :1. Đường truyn internet ca nhà cung cp : VDC hoc Viettel hoc FPT…
2. Modem Adsl 1 cng hoc 4 cng;
3. B phát không dây (Wireless Broandband Router) Tenda W54R
Các bước cài đt :
1. Ni đu ra ca Modem adsl2+ vi cng WAN ca B phát W541R bng dây mng RJ45 (các bn có th t hướng dn lp đt đi kèm thiết b);
2. Bt IE hoc Mozilla Firefox, gõ đa ch : http://192.168.0.1
Username : admin
Password : admin
Các bn s vào trang ch cu hình WIFI như hình dưới đây :
( Nếu Bn không xem được đy đ hình nh hướng dn. Bn click vào đây đ được xem chi tiết hơn)

3. Trong tab WLAN Setting, chn mc Basic Setting, phn SSID là tên ca b phát đ mc đnh là TENDA, các bn có th đi li thành tên mà các bn la chn. Khi b phát hot đng s hin ra tên mà bn mun đt. Sau khi hoàn tt bn nhn nút Save đ lưu li.


4. Cài đt bo mt cho b phát WIFI
Chn tab WLAN Setting, chn mc Security Config ti đây bn có th la chn các phương thc bo mt : WEP, WPA, WPA2.
đây chúng tôi hướng dn bn chn chế đ WPA&WPA2.
Trong phn mt mã key : bn gõ 10 ký t (bn có th dùng chính s di đng ca mình đ đt tên).
Sau khi đt xong mt mã, các bn nhn nút Save đ lưu li.
Vi các phương thc bo mt khác như WEP, WPA mi các bn tham kho trong phn Kiến thc cơ bn ca din đàn.2. HƯỚNG DN CÀI ĐT WIFI TP LINK WR340G


Có rt nhiu khách hàng khi mua Wifi v đ t cài cho mình mng wifi riêng và có c pass, nhưng sau mt hi hì hc nhưng không th cài ni có khi còn làm mt c mng lan ni b (vì trùng IP ca wifi vi modem). Nhưng gi đây bn không phi lo lng na, bi vì trang hướng dn cài đt này s hướng dn cho bn chi tiết tng mc đ bn yên tâm t cài đt.
Đu tiên bn phi chc chn rng bn đã cm ngun cho b phát Wireless router nhé, khi đó b phát s lên ngun bn ch cn nhìn là thy ngày, khi bn cài wifi bn nên dùng trc tiếp cáp lan đ kết ni t máy tính ca bn vi b phát vì khi đó bn cài đt s nhanh và d dàng hơn dù bng laptop hay máy bàn. Bn cm mt cáp lan mt đu vào máy tính và mt đu vào cng màu vàng ca b phát ( các bn phi nh là kết ni t máy tính vi b phát wifi phi cm vào cng màu vàng, cng máu xanh ch đ ly tín hiu mng lan t modem, hãy nh là chưa cm mng t modem vào wifi vi nhé vì khi đó s làm mt mng nếu IP ca wifi trùng vi IP ca modem) khi đó bn đ ý biu tượng hai màn hình lan trên thanh tollbars bên góc phi màn hình s không còn ch X màu đ na là bn đã cm chính xác ri đy, sau đó bn m trình duyt internet lên và gõ đa ch "192.168.1.1" và Enter. Nó s bt bn đin User và Pass...

User và Pass ca Wireless mc đnh là "admin" bn nhé, sau đó bn nhn OK
Ca s ca b phát s như sau:

Đu tiên nếu đa ch IP modem ca bn là 192.168.1.1 thì bn nên đi IP b phát ca bn thành 192.168.0.1 đ không b trùng vi IP modem ca bn, khi đó Subnet Mask bn đi là: 255.255.0.0. Sau đó bn SAVE li là ok v IP Wifi nhé. bây gi bn có th cm đường mng t modem và wifi được ri đy (cm vào cng màu xanh).
Bây gi đến cài đt tên và pass chi wifi nhé:
SSID (2): Chính là tên ca wifi khi tìm thiết b đ đăng nhp khi tìm thiết b phát trên wife trên máy tính ca bn.
Nếu bn mun đt pass thì bn hãy Enable Wireless lên (3) và chn Type theo chun Web hoc WPA, đin key theo ý mun, nếu key là s thì bn hãy đin đ 10 ký t và nh là b qua s "0" nhé.
Sau đó SAVE là ok

DHCP: Mình thy rt nhiu bn ko đ ý đến mc này lm, nhưng nó cũng ko kém phn quan trng đâu nhé
- Nếu bn mun khách hàng khi đăng nhp vào wireless mà được dùng mng lan ni b theo IP ca wireless thì bn ch cn Enable DHCP và đt khong IP bt đu đến IP kết thúc cho khách hàng
- Nếu bn mun IP các máy tính khi đăng nhp vào Wireless mà vn theo IP ca modem thì bn ch cn Disable DHCP và khi đó IP ca tt c các máy s theo Gateway ca modem - cùng lp IP
Chú ý:
- Khi Enable DHCP thì bn cm cng mng t modem vào cng WAN màu xanh ca wireless nhé, nh khi đó lp IP ca bn phi cùng lp ca wireless
Ví d:
IP wireless là 192.168.0.1 thì lp IP bn đ cho máy tính t 192.168.0.100 đến 192.168.0.199 là ok
Nếu IP ca wireless là 192.168.1.1 thì lp IP bn nên đ t 193.168.1.100 đến 192.168.1.199 là ok
- Nếu Disable DHCP tc là bn đã chon cho tt c các máy tính khi đăng nhp vào wireless nhưng vn thuc cùng lp IP ca modem. Khi đó bn phi cm cáp ly tín hiu mng t modem vào wireless vào cng màu vàng cng nào cũng được mt trong 4 cng, còn cng WAN màu xanh bn đ không nhé (bn có th ly băng dính dán li đ tránh nhm ln)

Hướng dn cài đt wifi tp link 740N

Hướng dn cài đt wifi tp link WR 740N ging cài wifi tp link wr 340g
Vi nhng thông tin trên mình nghĩ các bn có th phn nào hiu rõ hơn và cài đt thành công ri đy, mi thông tin chi tiết bn có th gi theo s máy bàn: 04.3.628793 - 0979.594.127( Mr Đc) đ được tr giúp. Chúc các bn thành công
Công Ty TNHH máy tính Vit Trung
Showroom: 113 Ph Vng - Hai Bà Trưng - Hà Ni
Đin thoi : 04.36275012 - 04.36288793 - 0904.38.28.58