Philip X116,X710,X520,X503,X513,F511,X520               

    giá hot tại thănglongmobile

Địa chỉ: 61A Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà nội.
Điện Thoại: 04 - 3936 2106 - 3936 3316
http://thanglongmobile.com

Philip X100  giá bán 890+ thẻ 1GB 


Philip X116  giá bán 1250 + thẻ 2GB                                 

  Philip X501  giá bán 2.480 +thẻ 2GB                      

 Philip X503 giá bán 3.230 +thẻ 2GB                       

 Philip X513 giá bán 3.550 + thẻ 2GB     

  Philip X523 giá bán 3.550 +thẻ 2GB              

  Philip X710 giá bán 3.850 +thẻ 2GB                    

   Philip W715 giá bán 4.820 +thẻ 2GB

  Philip F322 giá bán 2250+thẻ 2GB

     mua iphone tại

WWW.THANGLONGMOBILE.COM
sẽ nhận nhiều khuyến mại hấp dẫn
Công ty Điện Thoại Thăng Long
Nick:tuanlinh_8889
Email: thanglong_61quansu@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 61A Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà nội.
Điện Thoại: 04 - 3936 2106 - 3936 3316
http://thanglongmobile.com