Hàng về nhiều ace tham khảo giá
E6750 core 2 dual 2.66Ghz : 1360k (SL>20)
E6600 core 2 dual 2.4 Ghz : 1250k (SL>10)
E6550 Core 2 Dual 2.33 Ghz : 1140k (SL>10)
E6300 Core 2 Dual 1.86 Ghz : 1000k (SL>20)
Pen IV 3.0 : 300k
Hotline 0974228557
Thanks.