Cần bán gấp một số căn liền kề tại Dự án Geleximco. Vị trí tại các khu A - B - C - D.
Khu A:
A 22- ô 10
A 8 - ô 8


Khu B: B5- ô 21
B21 ô30

Khu C:

C47 ô 10
C36 ô 8
C61 ô 12
C61 ô 20

Khu D:
D7 ô 19
D10 ô 20

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp để làm việc nhanh nhất
Gặp trực tiếp anh Đức: 0913811328


Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp để làm việc nhanh nhất
Gặp trực tiếp anh Đức: 0913811328LIEN KE GELEXIMCO, LIEN KE LE TRONG TAN, LIEN KE KHU C GELEXIMCO, LIEN KE KHU D GELEXIMCO, LIEN KE KHU A GELEXIMCO, LIEN KE KHU B GELEXIMCO,
LIEN KE GELEXIMCO KHU C , LIEN KE LE TRONG TAN KHU C ,LIEN KE GELEXIMCO KHU D , LIEN KE LE TRONG TAN KHU D ,LIEN KE GELEXIMCO KHU A , LIEN KE LE TRONG TAN KHU A ,LIEN KE GELEXIMCO, LIEN KE LE TRONG TAN, LIEN KE KHU C GELEXIMCO, LIEN KE KHU D GELEXIMCO, LIEN KE KHU A GELEXIMCO, LIEN KE KHU B GELEXIMCO,
LIEN KE GELEXIMCO KHU C , LIEN KE LE TRONG TAN KHU C ,LIEN KE GELEXIMCO KHU D , LIEN KE LE TRONG TAN KHU D ,LIEN KE GELEXIMCO KHU A , LIEN KE LE TRONG TAN KHU A ,LIEN KE GELEXIMCO, LIEN KE LE TRONG TAN, LIEN KE KHU C GELEXIMCO, LIEN KE KHU D GELEXIMCO, LIEN KE KHU A GELEXIMCO, LIEN KE KHU B GELEXIMCO,
LIEN KE GELEXIMCO KHU C , LIEN KE LE TRONG TAN KHU C ,LIEN KE GELEXIMCO KHU D , LIEN KE LE TRONG TAN KHU D ,LIEN KE GELEXIMCO KHU A , LIEN KE LE TRONG TAN KHU A ,LIEN KE GELEXIMCO, LIEN KE LE TRONG TAN, LIEN KE KHU C GELEXIMCO, LIEN KE KHU D GELEXIMCO, LIEN KE KHU A GELEXIMCO, LIEN KE KHU B GELEXIMCO,
LIEN KE GELEXIMCO KHU C , LIEN KE LE TRONG TAN KHU C ,LIEN KE GELEXIMCO KHU D , LIEN KE LE TRONG TAN KHU D ,LIEN KE GELEXIMCO KHU A , LIEN KE LE TRONG TAN KHU A ,LIEN KE GELEXIMCO, LIEN KE LE TRONG TAN, LIEN KE KHU C GELEXIMCO, LIEN KE KHU D GELEXIMCO, LIEN KE KHU A GELEXIMCO, LIEN KE KHU B GELEXIMCO,
LIEN KE GELEXIMCO KHU C , LIEN KE LE TRONG TAN KHU C ,LIEN KE GELEXIMCO KHU D , LIEN KE LE TRONG TAN KHU D ,LIEN KE GELEXIMCO KHU A , LIEN KE LE TRONG TAN KHU A ,