Lấy bối cảnh Việt Nam thời kỳ loạn 12 sứ quân tranh dành đánh chiếm lẫn nhau, text Game LoanSuQuan.Com hy vọng mang đến luồng gió mới cho game thủ Việt, hãy chọn cho mình 1 vùng đất và bắt đầu xây dựng lãnh thổ của bạn thật lớn mạnh và mang quân đi chiếm các sứ quân khác . nội dung đơn giản, dễ chơi, dễ hiểu, cốt truyện gần gũi . hãy chơi và cảm ơn với hơn 50 ngàn lượt chơi mỗi ngày - http://loansuquan.com