TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ NHÀ - ĐẤT HSLAW chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ xin cấp, thuê đất cho các dự án để phục vụ sản xuất, kinh doanh, tư vấn đầu tư dự án, tư vấn kinh doanh BĐS...

Theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu tài sản của chủ thể này có thể chuyển giao cho chủ thể khác thông qua hợp đồng mua bán, chuyển nhượng. Thời điểm chuyển quyền sở hữu được xác định theo sự thỏa thuận của các bên, hoặc theo quy định của pháp luật. Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, đặt dưới sự quản lý thống nhất của Chính phủ, nên xuất phát từ chính sách nêu trên, Nhà nước giao quyền sử dụng đất cho mỗi người dân, và mỗi người dân chỉ được thực hiện quyền sử dụng đất, chứ không có quyền sở hữu đất.

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hợp đồng về việc ủy quyền về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cũng cần phải tuân theo những quy định của pháp luật về lĩnh vực hợp đồng, cụ thể hóa, các bên trong hợp đồng này cần chuẩn bị:

I. Giấy tờ bên ủy quyền cần chuẩn bị gồm:

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất / Hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền (cả vợ và chồng)

3. Hộ khẩu của bên ủy quyền ( cả vợ và chồng)

4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền.

5. Trong trường hợp bên ủy quyền gồm một người cần có các giấy tờ sau :

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(nếu từ trước tới nay sống độc thân);

- Bản án ly hôn + giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu đã ly hôn );

- Chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết );

- Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản ).

6. Hợp đồng uỷ quyền có nội dung ủy quyền lại (Nếu có)

II. Giấy tờ bên nhận ủy quyền cần chuẩn bị:

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

2. Hộ khẩu.

3. Hợp đồng uỷ quyền nhận ủy quyền (Nếu có).

Để hợp đồng này có giá trị pháp lý thì các bên cần đi làm thủ tục công chứng để xác thực hợp đồng.TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ NHÀ - ĐẤT HSLAW
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666


Từ khóa liên quan: Đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường đất chưa có sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy định về sổ đỏ, đấu giá quyền sở hữu nhà, thanh lý tài sản gắn liền đất, tư vấn hợp đồng cầm cố nhà đất, tư vấn hợp đồng thế chấp nhà đất, ủy quyền chuyển nhượng nhà đất, mẫu giấy tờ giao dịch nhà đất, văn bản pháp luật đất đai, tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án, thủ tục cấp sổ đỏ, thủ tục tách sổ đỏ, cho thuê lại quyền sử dụng đất, trình tự đấu giá bất động sản, đăng ký biến động nhà đất, xác minh nguồn gốc đất, chỉ giới đường đỏ, dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh, mua bán nhà tập thể, tranh tụng đất đai, luật sư đất đai, tư vấn hợp đồng nhà đất doanh nghiệp, chuyển đổi mục đích đất dự án, chuyển nhượng dự án có đất, làm sổ đỏ cho doanh nghiệp, xin giao đất kinh doanh, tư vấn thành lập sàn bất động sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tư vấn hợp đồng thuê nhà đất, tách sổ đỏ, hợp nhất sổ đỏ, phân chia thừa kế là nhà đất, khai nhận thừa kế là nhà đất, tặng cho nhà đất, mua bán đất, mua bán nhà


Các websites có dịch vụ tương tự:
- www.tuvanphapluat.asia
- www.luatsurieng.vn
- www.hslaw.vn