Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất HSLAWS chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ...


1. Hồ sơ hợp nhất thửa gồm có:

- Đơn xin hợp nhất thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu khi thực hiện quyền đối với một phần thửa đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thu hồi một phần thửa đất hoặc một trong các loại văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 của Nghị định 181 khi thực hiện đối với một phần thửa đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai).

2. Việc hợp nhất thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất được thực hiện theo các bước như sau:

1) Người có nhu cầu xin hợp nhất thửa lập một bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân;

2) Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

3) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính (hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính), trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp;

4) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi GCN QSDĐ đã cấp (hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai), trình UBND cùng cấp xem xét và ký GCN QSDĐ cho thửa đất mới; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi GCN QSDĐ đã cấp (hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai) và ký GCN QSDĐ cho thửa đất mới trong trường hợp được uỷ quyền hoặc trình UBND cùng cấp xem xét và ký GCN QSDĐ cho thửa đất mới trong trường hợp không được uỷ quyền;

5) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc GCN QSDĐ đối với thửa đất mới, trừ trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường được uỷ quyền;

6) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày GCN được ký, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trao bản chính GCN QSDĐ đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất.


TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 [/center]

Từ khóa liên quan: Hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mua nhà, hợp đồng thuê đất, hợp đồng mua đất, sửa đổi hợp đồng mua nhà, sửa đổi hợp đồng thuê nhà, sửa đổi hợp đồng mua đất, sửa đổi hợp đồng thuê đất, khởi kiện đòi nhà, khoi kien doi nha, khoi kien doi dat.


Các website có dịch vụ tương tự:
- www.luatsurieng.vn
- www.tuvanphapluat.asia