TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ NHÀ - ĐẤT HSLAW chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ xin cấp, thuê đất cho các dự án để phục vụ sản xuất, kinh doanh, tư vấn đầu tư dự án, tư vấn kinh doanh BĐS...

Theo quy định của Luật đất đai, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân khác có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, bên nhận chuyển nhượng nộp một (01) bộ hồ sơ ...


Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

1. Trình tự thực hiện:

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Tự lập hồ sơ hoặc đến UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cách lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính;

+ Hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

+ Nhận Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; Hợp đồng thế chấp, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện:

+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ UBND cấp xã hoặc hộ gia đình, cá nhân chuyển đến;

+ Lập phiếu hẹn trả kết quả;

+ Trả kết quả gồm: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đã được ký kết;

+ Hợp đồng đăng ký thế chấp đã được ký kết;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);

+ Chứng minh nhân dân (bản chụp có công chứng);

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, Cá nhân

3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Chi cục thuế cấp huyện.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

4. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;

+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/11/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai, có hiệu lực ngày 16/11/2004;

+ Thông tư số 05/2005/TTLTBTP-BTNMT ngày 16/06/2005 của Bộ tư Pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài vsản gắn liền với đất;

+ Thông tư số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2005/TTLTBTP -BTNMT ngày 16/06/2005
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ NHÀ - ĐẤT HSLAW
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666


Từ khóa liên quan: Đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường đất chưa có sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy định về sổ đỏ, đấu giá quyền sở hữu nhà, thanh lý tài sản gắn liền đất, tư vấn hợp đồng cầm cố nhà đất, tư vấn hợp đồng thế chấp nhà đất, ủy quyền chuyển nhượng nhà đất, mẫu giấy tờ giao dịch nhà đất, văn bản pháp luật đất đai, tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án, thủ tục cấp sổ đỏ, thủ tục tách sổ đỏ, cho thuê lại quyền sử dụng đất, trình tự đấu giá bất động sản, đăng ký biến động nhà đất, xác minh nguồn gốc đất, chỉ giới đường đỏ, dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh, mua bán nhà tập thể, tranh tụng đất đai, luật sư đất đai, tư vấn hợp đồng nhà đất doanh nghiệp, chuyển đổi mục đích đất dự án, chuyển nhượng dự án có đất, làm sổ đỏ cho doanh nghiệp, xin giao đất kinh doanh, tư vấn thành lập sàn bất động sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tư vấn hợp đồng thuê nhà đất, tách sổ đỏ, hợp nhất sổ đỏ, phân chia thừa kế là nhà đất, khai nhận thừa kế là nhà đất, tặng cho nhà đất, mua bán đất, mua bán nhà


Các websites có dịch vụ tương tự:
- www.tuvanphapluat.asia
- www.luatsurieng.vn
- www.hslaw.vn