Tôi cần bán gấp một số căn hộ ở chung cư xa la giá re ct1, ct2, ct3, ct4, ct5, ct6 thuộc khu đô thị xa la hà đông!!!!!

+ CT4B P811 dt:69.5m2 TB
+ CT4A P1209 dt=53.4m2 TB
+ CT4B P1802 dt:67.8m

Ai có nhu cầu mua liên hệ: Mai Loan 098.474.1986


Chung cư Xa La Hà Đông bán CT1-CT6,dt54-100m2 chung cu xa la ha dong,chung cư xa la Hà Đông, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xala ha dong, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong, chung cư Xa La Hà Đông,chung cu xa la ha dong, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong, chung cư Xa LaHà Đông, chung cu xa la ha dong, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong, chungcư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong.Đông, chung cu xa la, nha o xa la, chung cu xa la,xa la ha dong Dự Án Xa La Hà Đông, chung cu xa la, nha o xa la, chung cu xa la,xa la ha dong. Dự Án Xa La Hà Đông, chung cu xa la, nha o xa la, chung cu xa la,xa la ha dong.Dự Án Xa La Hà Đông, chung cu xa la, nha o xa la, chung cu xa la,xa la ha dong Dự Án Xa La Hà Đông, chung cu xa la, nha o xa la, chung cu xa la,xa la ha dong

tag: chung cu xala, du an xala, can ho xala, khu do thi xala, nha o xala