Chung cư the pride ct1 chung cư the pride ct2 chung cư the pride giá gốc chung cư the pride căn 74m2 chung cư the pride gics gốc chung cư the pride chung cư the pride dự án the pride chung cư the pride dự án the pride căn hộ the pride chung cư the pride chung cư the
Căn Ct1 tầng 25 s = 74m2 giá 22
Căn ct2 tầng 8 S = 74 m2 giá 23
Căn ct2 tầng 28 giá 22
Đóng 70 % hợp đồng mua bán
LH mr Sơn 0902 668 456