Chi tiết quy hoạch xây dựng :
+ 2 khu (A&B): cao 28 tầng, mỗi khu 4 block, 996 căn hộ
+ 1 khu cao 18 tầng: Trung tâm thương mại và VP cho thuê.
Diện tích căn hộ : từ 94 đến 124 m2.
Tầng 1 – 2 : căn hộ thông tầng vừa ở vừa kinh doanh
Tầng 3 – 11: căn hộ (2 & 3 phòng ngủ); 216 căn/khu
Tầng 12+13: Penthouse
Tầng 14 – 23: căn hộ (2 & 3 phòng ngủ); 249 căn/khu
Tầng 24+25 và 26-28: Penthouse 2 tầng và 3 tầng