Chung cư Xa La CT6 có các căn hộ sau:  Gồm với 3 tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C. Nằm trong quần thể Đô thị mới Xa La - môi trường cây xanh chiếm phần lớn, gần bệnh viện 103, bệnh viện bỏng quốc gia, hạ tầng đã hoàn thiện.Hiện đang xây thô đến tầng 3. Tỷ lệ góp vốn 20%. Bán bằng giá gốc
- CT6A-P720 dt 75 m2
- CT6A-P819 dt 75.6 m2
- CT6A-P1513 dt 63.3 m2
- CT6A-P1810 dt 69 m2
- CT6A-P2001(góc) dt 74,1 m2
- CT6B-P1505 dt 67.7m2
- CT6C-P1508 dt 62 m2
- CT6B-P1614 dt 61.6m2
- CT6B-P1706 dt 62.6m2
- CT6C-P1802 dt 62 m2
- CT6C-P204 dt 62 m2
- CT6C-P1003 dt 67m2
- CT6C-P2211 dt 93,08 m2
- CT6C-P1407,09,10 dt 74m2
Bán bằng giá gốc của chủ đầu tư.

Đơn vị Đại diện tư vấn bán hàng _810_