B5 cầu diễn bán gấp/b5 cầu diễn bán gấp/ b5 cầu diễn @ b5 cầu diễn
- Tòa CT5C có loại diện tích: 64, 75, 115 và 121m2 thuộc các tầng 11, 12, 24 (Vào tên trực tiếp Hợp Đồng)
- Tòa CT5A có loại diện tích: 64, 75 và 121m2 thuộc tầng 15 (Vào tên trực tiếp Hợp đồng)
Ngoài ra chúng tôi đang có các căn hộ:
- 1601; 117m2; tòa HHCT1, vào tên hợp đồng
- 1507; 117m2; tòa HHCT1, vào tên hợp đồng
- 803; 94m2; tòa HHCT1, vào tên hợp đồng
- 1604A, 95m2; tòa HHCT1, vào tên hợp đồng
- 2506; 104m2; tòa HHCT1, vào tên hợp đồng
- 607; 117m2; tòa HHCT1, vào tên hợp đồng
- 807; 117m2; tòa HHCT1, vào tên hợp đồng
Liên hệ: Mr Nghĩa: 09845.999.26
Website: http://vinamaxgroup.vn/
Tag: Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn