Cần cho thuê CHCC The everich S161m2, giá 1.150USD/TH, NTCC. Lh Thủy -0909 222 735