Tôi đang cần tiền bán gấp căn hộ chung cư xa la tòa ct4b căn 06 tầng 25, diện tích 67,8m2 view đẹp,chu đầu tư Mường Thanh
LH.cc 0984.623.777

tòa ct4 xa la 2606, tầng 26 căn 06, xa la tầng 26 căn 06,tòa ct4 xa la 2606, tầng 26 căn 06, xa la tầng 26 căn 06,tòa ct4 xa la 2606, tầng 26 căn 06, xa la tầng 26 căn 06,tòa ct4 xa la 2606, tầng 26 căn 06, xa la tầng 26 căn 06,tòa ct4 xa la 2606, tầng 26 căn 06, xa la tầng 26 căn 06,