sang nhượng lại 1 voucher bên nha khoa đa khao,
răng titan,bán theo giá của nhommua,vì mình 0 sài dư 1 cái
lhe : 0919.888.798