Contact: O932 276999 - Ol68 36l6666
YM
: chungnhan_tinhyeu_284

YM: aliberix
Chụp ngoài trời : 300k
- Chụp ngoài trời một buổi 2h ~ 2Gb ảnh: shop đẹp 10 tấm để poster...
- Tính thêm phí đi lại nếu xa
- Tính thêm phí phụ kiện nếu yêu cầu lộng lẫy cần: đèn flash studio mang theo...

Chụp trong studio của mình: 350k
- Chụp studio buổi 2h ~ 1.5Gb: shop đẹp 10 tấm
- In ảnh hoặc làm album tính riêng
* có make pro, model theo yêu cầu...