chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907, chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907


Chung cư Tân Việt, bán giá gốc:
Tầng 16 căn 11, DT=87m, tòa B, giá 13,5tr( có VAT)
Đây là giá không có trên thị trường!!
*************************
Mọi CHi Tiết liên hệ:
Hà Phương: 0934.50.10.50



chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907, chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907chung cu tan viet, bán S=78 căn 1109, 90,9m giá 13,5tr, căn 1907