Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng.
Đ/C: Số 23/ 167 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.
Thông báo các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng ngắn hạn- 0985 199 103

1. Nghiệp vụ đấu thầu: 750.000vnđ 5. Kỹ sư định giá: 1300.000vnđ.
2. Quản lý dự án: 1000.000 vnđ 6. Chỉ huy trưởng CT: 1200.000 vnđ
3. TVGS: 1700.000 vnđ/ 3 lĩnh vực 7. CC an toàn lao động: 800.000 vnđ
4. Lập dự toán: 1400.000vnđ 8. TV đánh giá DA đầu tư: 1000.000vnd
Hot hot:( Nhận làm chứng nhận, chứng chỉ hành nghề nhanh gọn, thủ tục dễ dàng tiện lợi nhanh chóng).
Liên hệ:
Cán bộ phụ trách đào tạo: MS Lệ- 0985 .199. 103