Với đội chuyên viên tư vấn và luật sư chuyên nghiệp, Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng thuê, mua, uỷ quyền đối với nhà - đất của doanh nghiệp ...


Tư vấn Hợp đồng thuê, mua, uỷ quyền đối với nhà - đất của doanh nghiệp

1. Tư vấn về hình thức hợp đồng:

· Cách thức lập hợp đồng đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng thuê, mua bán nhà - đất, hợp đồng uỷ quyền;

· Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu;

2. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng

· Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng;

· Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ;

· Tư vấn thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao;

· Tư vấn xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

· Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;

· Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;

· Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;

· Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng

· Các nội dung khác có liên quan:

3. Tư vấn sửa đổi nội dung hợp đồng, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng

· Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;

· Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.

· Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;

· Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên;

4. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng

· Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

· Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

· Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ NHÀ - ĐẤT HSLAW
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666


Từ khóa liên quan: giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, thương lượng mức đền bù, huy động vốn cho dự án, chuyển đổi sở hữu nhà tập thể, tranh chấp đất đai, hợp đồng mua nhà của doanh nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi đất dự án, làm sổ đỏ cho doanh nghiệp, giấy chứng nhận sở hữu nhà doanh nghiệp, thành lập sàn bất động sản, chuyển nhượng dự án có đất, hợp đồng thuê nhà của doanh nghiệp, tư vấn hợp đồng thuê nhà, tách sổ đỏ, hợp nhất sổ đỏ, hợp đồng ủy quyền nhà đất, khai nhận di sản thừa kề là nhà đất, phân chia di sản thừa kế là nhà đất, tặng cho nhà đất, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm sổ đỏ, thế chấp vay vốn bằng nhà đất, biểu mẫu thủ tục đất đai, hợp đồng cầm cố nhà đất, hợp đồng thế chấp nhà đất, thủ tục cấp sổ đỏ, thanh lý tài sản công trình trên đất, đấu giá phát mại nhà đất

Các websites có dịch vụ tương tự:
- www.tuvanphapluat.asia
- www.luatsurieng.vn
- www.hslaw.vn