Cần cho thuê CHCC Central Garden Penthouse, S158m2 nhà trống giá 800USD/TH. Thủy - 0909 222 735