Cung cấp ruốc muối

We are a reliable exporter of salted baby shrimp. We have a stable supply of salted baby shrimp with freshness and good quality. For your information, please feel free to contact us at : 00-84-989238078 (Mobile numner) or e-mail at dangquocbuu@gmail.COM. Thank you so much for your kind concern and we hope to receive your kind co-operation from domestic and overseas customers / partners.Chúng tôi là nhà xuất khẩu ruốc muối. Chúng tôi có nguồn ruốc muối ổn định quanh năm, chất lượng tốt và tươi. Để biết thêm chi tiết, quí khách hàng, đối tác vui lòng liên hệ chúng tôi theo số đi động : 00-84-989238078 hoặc e-mail : dangquocbuu@gmail.COM. Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của quí khách hàng và các đối tác.