Cần cho thuê CHCC The Flemington S116m2, (03PN) NTCC giá 1000USD/TH. Lh Thủy– 0909 222 735