Domain chính v8l.info .Các bạn có thể check pr của site này !

Khi tham gia bạn sẽ nhận được:
- Liên kết với site pr=5 chính là v8l.info.
- Liên kết với tất cả các website khác tham gia.Hiện tại đã có website tham gia liên kết.

Lưu ý:

- Hoàn toàn miễn phí.
- Cấm spam cheat hệ thống.Ai vi phạm sẽ bị vĩnh viễn không được liên kết.
- Để tham gia liên kết các click vào get backlinks hoặc http://www.getbacklinks.info
- Liên kết xong bạn có thể vào website http://v8l.info (footer) để kiểm tra website của mình đã được liên kết chưa.
- Nếu bạn gỡ bỏ code, backlink của bạn sẽ tự động gỡ bỏ trên các website tham gia liên kết.

Đây là sản phẩm mình vừa hoàn thành mới đưa vào sử dụng.Để quảng bá mình đã cho phép liên kết site pr = 5 xem như quà tặng dành cho các bạn.Mong các bạn ủng hộ .

Link tham gia :
-Click get backlinks
-Hoặc http://www.getbacklinks.info

Nhớ up bài này khi bạn ghé xem và thấy hay (vì mình không có nhiều thời gian hoạt động tại các forum).

Have nice day !