Để nghe thử và xem các bài nhạc chờ khác tại <http://nhaccho.24hsms.vn>

Bài hát ------ Mã số viettlel ------- Mã số mobifone
Chỉ là lời hứa ------ 7114180 ------ 53414351
Chúng ta chưa vì nhau ------ 7114181 ------ 53414352
Cơn mưa nhạt nhòa ------ 7114182 ------ 53414354
Con tim hững hờ ------ 7114183 ------ 53414356
Hai đứa hai nơi ------ 7114184 ------ 53414358
Hai người một giấc mơ ------ 7114185 ------ 53414360
Nếu một ngày ------ 7114186 ------ 53414362
Người ơi anh vẫn đợi chờ ------7114187 ------ 53414365
Nơi đây ta đã có ------ 7114188 ------53414366
Nước mắt ngày vu quy ------ 7114189 ------53414372
Trái tim lạnh ------ 7114190 ------53414374
Để tải nhạc chờ
Mạng Viettel soạn tin: ------ BH Mã số bài hát gửi 1221
Mạng mobifone soạn tin: ------ Chon Mã số bài hát gửi 9224